Обиколка на фабриката

1

Порта на компанијата

3

Канцелариска зграда

2

Надворешната сцена на целата фабрика

7

Целата фабрика

1 ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР

Главен менаџер

2 НАШИОТ ТИМ

Нашиот тим

3 КОНФЕРЕНЦИСКА СОЛА

Соба за состаноци

4 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА

Одделот за продажба

7 ЦЕЛАТА РАБОТИЛНИЦА

Целата работилница

9

Материјална област

7 МАТЕРИЈАЛНИ ЗАЛИХИ

Материјал залиха

9 ОПРЕМА ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕЧЕЊЕ

Опрема за материјал за сечење

10 ОПРЕМА ЗА УДАРУВАЊЕ НА ДУПКИ

Опрема за пробивање на дупки

10 ОПРЕМА ЗА термичка обработка

Опрема за термичка обработка

11 РЕВИЗИРАЊЕ НА ОПРЕМА

Ревизија на опремата

12 ОПРЕМА ЗА КАКО МИНИРАЊЕ

Опрема за шут минирање

c8fd109b

Линија за сликање

5 ПАКУВАЊЕ

Областа за пакување

6 МАГАЦИН

Магацин

16 МАГАЦИН

Магацин